Майданюк Володимир Павлович

Публікації

 

Навчальні посібники

 

1. Пєтух А. М., Майданюк В. П. Інтерфейс "Користувач - комп'ютер", 1999 р.

2. Пєтух А. М., Майданюк В. П., Ольшевський Е. Л. Архітектура і програмування 32-розрядних мікропроцесорів, 2001 р.

3. Майданюк В. П. Методи та засоби комп'ютерних та інформаційних технологій. Кодування зображень, 2001 р.

4. Майданюк В. П., Ракитянська Г. Б., Каплун В. А. Системне програмування і операційні системи. Основи теорії операційних систем, 2003 р. 

5. Каплун В. А., Майданюк В. П.  Захист операційних систем, 2007 р.

6. Майданюк В. П. Кодування та захист інформації, 2009 р.

7. Майданюк В. П., Пєтух А. М. Обробка сигналів: навчальний посібник, 2012 р.

 

Наукові публікації

 

1. Аналіз та перспективи розвитку кодування зображень / В. П. Кожем'яко, В. П. Майданюк, К. М. Жуков // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. - 1999. - № 3. - С. 41-47. - Бібліогр.: 22 назв. - укp.

2. Архівація зображень / В. П. Кожем'яко, В. П. Майданюк, М. Я. Абу Шабан // Оптико-електрон. інформ.-енерг. технології. - 2001. - № 1. - С. 139-160. - Бібліогр.: 19 назв. - укp.

3. Ущільнення даних без втрат на основі перетворень / В. П. Майданюк, О. В. Кириченко // Оптико-електрон. інформ.-енерг. технології. - 2008. - № 2. - С. 71-76. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

4. Математичне обгрунтування граничного ущільнення інформації в квантронних структурах некогерентних процесорів / В. П. Кожем'яко, Н. В. Сачанюк-Кавецька, В. П. Майданюк, О. В. Кириченко // Оптико-електрон. інформ.-енерг. технології. - 2009. - № 1. - С. 5-12. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

5. Нейроподібні методи ущільнення зображень / В. П. Майданюк, К. В. Кожем'яко, І. Р. Арсенюк // Оптико-електрон. інформ.-енерг. технології. - 2009. - № 1. - С. 37-41. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

6. Інформаційно-вимірювальні системи відновлення і ущільнення зображень : монографія / А. М. Пєтух, О. М. Рейда, В. П.Майданюк, В. П. Кожем'яко; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 144 c. - Бібліогр.: с. 135-143. - укp.

7. Нові підходи до реалізації оптоелектронних логіко-часових систем для перетворення і ущільнення зображень / В. П.Майданюк, О. В. Кириченко // Оптико-електрон. інформ.-енерг. технології. - 2012. - № 2. - С. 41-44. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

8. Kozhemiako V.P., Maidaniuk V. P., Kyrychenko O.V. Transformation and compression of images in optoelectronic logic and time environments / Nauka i Studia. Przemysl, 2013. – NR21(89), 2013. – PP. 35-42.

9. Sahdi M. S. Hilles, Maidanuk V.P. Self-organization feature map based on VQ components to solve image coding problem / ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. -  Vol. 9, No. 9, September 2014. - PP. 1469-1473.