Майданюк Володимир Павлович

Наукова робота

 

1. Аналіз та перспективи розвитку кодування зображень / В. П. Кожем'яко, В. П. Майданюк, К. М. Жуков // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. - 1999. - № 3. - С. 41-47. - Бібліогр.: 22 назв. - укp.

2. Архівація зображень / В. П. Кожем'яко, В. П. Майданюк, М. Я. Абу Шабан // Оптико-електрон. інформ.-енерг. технології. - 2001. - № 1. - С. 139-160. - Бібліогр.: 19 назв. - укp.

3. Ущільнення даних без втрат на основі перетворень / В. П. Майданюк, О. В. Кириченко // Оптико-електрон. інформ.-енерг. технології. - 2008. - № 2. - С. 71-76. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

4. Математичне обгрунтування граничного ущільнення інформації в квантронних структурах некогерентних процесорів / В. П. Кожем'яко, Н. В. Сачанюк-Кавецька, В. П. Майданюк, О. В. Кириченко // Оптико-електрон. інформ.-енерг. технології. - 2009. - № 1. - С. 5-12. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

5. Нейроподібні методи ущільнення зображень / В. П. Майданюк, К. В. Кожем'яко, І. Р. Арсенюк // Оптико-електрон. інформ.-енерг. технології. - 2009. - № 1. - С. 37-41. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

6. Інформаційно-вимірювальні системи відновлення і ущільнення зображень : монографія / А. М. Пєтух, О. М. Рейда, В. П.Майданюк, В. П. Кожем'яко; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 144 c. - Бібліогр.: с. 135-143. - укp.

7. Нові підходи до реалізації оптоелектронних логіко-часових систем для перетворення і ущільнення зображень / В. П.Майданюк, О. В. Кириченко // Оптико-електрон. інформ.-енерг. технології. - 2012. - № 2. - С. 41-44. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

8. Kozhemiako V.P., Maidaniuk V.P., Kyrychenko O.V. Transformation and compression of images in optoelectronic logic and time environments / Nauka i Studia. Przemysl, 2013. – NR21(89), 2013. – PP. 35-42.

9. Sahdi M. S. Hilles, Maidanuk V. P. Self-organization feature map based on VQ components to solve image coding problem / ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. -  Vol. 9, No. 9, September 2014. - PP. 1469-1473.